image

ADRA Slovensko je súčasťou medzinárodnej siete ADRA, ktorá vznikla v roku 1956 a pôsobí v 130 krajinách sveta. ADRA Slovensko pomáha už takmer 25 rokov v rozvojových krajinách aj doma. Špecializujeme sa na dlhodobo udržateľné zmeny – riešime príčiny chudoby. Preto pomáhame najmä cez sociálne podnikanie a budovanie kapacít. Učíme ľudí v núdzi a chudobné komunity, ako sa postaviť na vlastné nohy a dávame im šancu stať sa sebestačnými.

V oblasti vody sme tento rok úspešne dokončili projekt v jednej z najchudobnejších krajín Európy v Moldavsku, kde iba tretina obyvateľstva má prístup k nezávadnej pitnej vode a pripojenie k verejnej kanalizácii na vidieku má len 1 % ľudí. Závadná voda a zlá hygiena tu spôsobujú vysokú chorobnosť. Často choré deti vymeškávajú hodiny v škole a tým sa zhoršuje aj ich vzdelanie a budúcnosť. Od roku 2015 sa nám vďaka finančnej pomoci SlovakAid podarilo zabezpečiť prístup k pitnej vode v regióne Hincesti, inštalovať vodné filtre a zlepšiť hygienické podmienky pre deti v škôlkach a školách či pripojiť ľudí k čističkám vody. Súčasťou projektu bolo aj šírenie osvety v oblastiach hygieny, zdravia a životného prostredia, vzdelávaní boli aj pedagógovia a vychovávatelia zariadení. Tieto aktivity smerovali aj k tomu, aby obyvatelia sami realizovali vlastné menšie projekty pre zlepšenie kvality života vo svojom okolí.

ADRA Slovensko pomáha zabezpečovať pitnú vodu aj počas humanitárnych kríz. Tento rok sme sa zapojili do projektu Spolu pre Keňu – www.spoluprekenu.sk, ktorý aktuálne pomáha ľuďom prežiť extrémne sucho v Keni. Rovnako nám nie je ľahostajné ohrozenie vodných zdrojov na Slovensku toxickými skládkami – naša krajina má spolu s Rakúskom najväčšie zdroje pitnej vody a veríme, že to tak zostane, pretože voda je život. Viac o našej práci na www.adra.sk.

oficiálny web