image

Vo vyprahnutej Turkane na severo-západe Kene sa nachádza najväčšie púštne jazero na svete. Jeho vody sú slané, ako aj voda v niektorých studniach vyvŕtaných pozdĺž korýt riek. Voda je tu preto vzácnym a nepredvídaným zdrojom. Aj preto vstúpila Dobrá novina pred rokmi do partnerstva s Katolíckou diecézou Lodwar.

Keď sa v dedine s jednou studňou pokazí pumpa, ľudia musia prejsť priemerne 6 km k ďalšiemu vodnému zdroju. V porovnaní s minulosťou, keď ženy a deti trávili hodiny a hodiny chodením po špinavú vodu k neveľmi bezpečným vodným zdrojom, je to ale významný posun vpred. Skúsení vodní technici už roky neprestajne sprístupňujú ľuďom a ich zvieratám čistú vodu, zaúčajú ich do jednoduchých opráv vodných púmp a inštalujú solárne vodné a osvetľovacie zariadenia. V Turkane je funkčných približne 800 vodných zdrojov, pričom vodný tím Caritas Lodwar opraví ročne asi polovicu z nich. Tímoví sociálni pracovníci rozhovormi o hygiene nielenže zlepšujú zdravie ľudí, ale pomáhajú im nachádzať aj nové riešenia, ako zvládať narastajúce suchá bez zdrvujúcich dopadov na rodinu.

oficiálny web