image

Spolu s našimi partnermi Food for the Hungry sme v Etiópii doposiaľ rozdali potraviny v regiónoch Amhara a Oromia viac ako 400-tisíc ľuďom. Zabezpečili sme jedlo pre podvyživené deti predškolského veku v škôlkach a zdravotníckych zariadeniach v oblasti Turkana v Keni, ktorá je jednou z najchudobnejších oblastí krajiny.

Budujeme a opravujeme studne a vodné zdroje, čím zabezpečujeme prístup ľudí a zvierat k vode. Pomáhame komunitám pri osvojovaní si hygienických návykov a dodávame zásobníky vody zdravotným strediskám, ktoré sa nachádzajú v oblastiach zasiahnutých suchom. Mapujeme aj potreby chovateľov zvierat, farmárom distribuujeme poľnohospodárske semená a krmivo pre hospodárske zvieratá. V 2 000 domácnostiach sme doplnili počty dobytka.

oficiálny web