image

Čistá voda by nemala byť výsadou
Traja z desiatich ľudí nemajú doma bezpečnú pitnú vodu. Bezpečná voda, účinná sanitácia a hygiena sú rozhodujúce pre zdravie každého dieťaťa a každej komunity. Jedným z našich hlavných cieľov je zabezpečiť do roku 2030 dostupnosť a trvalo udržateľné riadenie vody a hygieny pre všetkých. Na splnenie nášho cieľa bola realizovaná široká škála programov a projektov pod názvom WASH (Water, Sanitation and Health).

Pracujeme vo viac ako 100 krajinách s cieľom zlepšiť prístup k bezpečným, čistým a sanitárnym zariadeniam, či na poskytovaní čistej vody po katastrofách a podporujeme bezpečné hygienické praktiky v školách a komunitách. Zlepšovanie týchto služieb v najviac znevýhodnených komunitách a pre najviac znevýhodnené deti im dáva spravodlivejšiu šancu na lepší zajtrajšok.

Prístup k bezpečnej pitnej vode pre viac ako 1,5 milióna ľudí zabezpečujeme aj na východnej Ukrajine vo vládnych a mimovládnych oblastiach. Táto práca zahŕňa prepravu vody pre ľudí, ktorí sú od nej odrezaní, poskytuje životne dôležité doplnky a vybavenie, a opravuje zničenú infraštruktúru.

Nový projekt BEYGOOD4BURUNDI pomáha vybudovať studne a zlepšiť hygienickú výchovu, vodné a sanitárne zariadenia v školách v spolupráci so známou americkou speváčkou Beyoncé. Choroby súvisiace s vodou a hygienou tam patria medzi hlavné príčiny úmrtí detí - jedno z 12 detí v Burundi zomrie pred dosiahnutím veku 5 rokov.

Po vypuknutí cholery v Jemene sme boli hneď na mieste ochotní pomôcť. Otvorili sme centrá na liečbu, opravujeme vodné siete a realizujeme kampane na podporu hygieny. Pracovníci UNICEF s dobrovoľníkmi zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní povedomia v komunitách a kontrolujú vodné nádrže, aby sa uistili, že sú čisté.

oficiálny web